Global Mobility

Global Workforce

Företag som rekryterar internationella talanger står för flera utmaningar. En väl genomförd rekryteringsprocess, ger bra förståelse för vad som förväntas av kandidaten gällande kortsiktiga- långsiktiga mål och arbetsuppgifter och vad denna kan förvänta sig av arbetsgivaren.

Detta är bara en del av de utmaningar företagen står inför.
I många familjer har man i dag dual karriär. Framöver då vi mer och mer behöver attrahera internationell arbetskraft är det viktigt att både proaktivt och på plats erbjuda medföljande guidning och coaching till hur man snabbast kommer in i det svenska arbetslivet och kan fortsätta sin karriär.
De företag som kan erbjuda denna tjänst har en konkurrensfördel framöver i sökandet efter rätt personal.
Vi som arbetar på Nora talent har själv varit medföljande och vet vilka hinder det är att komma in på ny arbetsmarknad och hur viktigt det är med guidning och nätverkande.

Inom Nora Global Workforce - Global Mobility erbjuder vi stöd till företag som rekryterar internationell talang eller erbjuder internationell anställning till anställda inom företaget.

Vi hjälper er med;

  • Stöd i rekryteringsprocessen
  • Stöd till rekryterande chef
  • Program för Introduktion till Svenska arbetsmarknaden
    - Genomgång av aktörer och rekryteringsprocessen
    - Mentorskap
    - Proaktiv coachning och program 3 månader innan flytt för medföljande.

 Global Workforce

Vi har idag i Sverige en globala arbetskraft med akademisk examen och tydlig yrkesidentitet.
Att snabbt efter man fått grundkunskap i svenska språket komma in i det svenska arbetslivet är viktigt både för kompetensförsörjning, tillväxt och för individen.

Baserat på erfarenhet från hur andra organisationer och företag arbetar hjälper vi er att komma igång och implementera ett 6 månaders ”introduktion i arbetslivet för nysvenskar”. Från urval till utvärdering.

Vill du veta mer kontakta

  Kontakta oss så berättar vi mer