Din karriär

Din karriär är viktig för oss.

Vi har både erfarenheten och verktygen att identifiera, attrahera och marknadsföra rätt talang till rätt roll och företag. Vi arbetar med en rekryteringsmodell i flera steg för att säkerställa att vi söker efter rätt talang till våra uppdragsgivare. Vår modell ger dig som sökande en djupgående bild av vad tjänsten innebär.

Vi är måna om att våra kandidater får korrekt information om företaget och dess verksamhet och målsättningar.
Vi sätter oss in i våra uppdragsgivares organisation - vilka utmaningar de har och hur ser deras strategi ut för att nå verksamhetsmålen? Vilken kompetens och vilka personliga egenskaper krävs för att åstadkomma det som behövs i just den specifika rollen. Vårt arbetssätt medger också att vi kan ge dig som sökande ett bra stöd i introduktionen till din framtida arbetsgivare.
Vi vet hur viktigt det är för dig som kandidat med information och feedback på rekryteringsprocessen därför har vi alltid en tät dialog med samtliga kandidater oavsett hur långt du går i processen.

Vi behandlar alla sökande med respekt och engagemang och det är naturligt för oss med diskretion i samtliga våra uppdrag. Vi är måna om att alla våra kandidater ska få en positiv upplevelse av processen och en korrekt bild av det aktuella företaget oavsett om det resulterar i en anställning eller inte.

Vi är inte bara intresserade av att hitta den rätta personen för tjänsten.  Att förstå vad som är rätt utmaning för dig är lika viktigt.

Skicka in din CV till oss om du är redo för nästa steg i din karriär. Eller ring oss för en första kontakt.

Mail: info@noratalent.se

Telefon :  0730-391275