Rekrytering

REKRYTERING

Det råder skarp konkurrens om duktiga medarbetare i dagens globala och digitala värld. Att rekrytera och attrahera rätt talang kräver mer än bara en annons på internet.

På Nora Talent Sourcing har vi erfarenheten och verktygen att marknadsföra, identifiera och attrahera rätt talang till rätt roll och företag. Vi arbetar med en rekryteringsmodell i flera steg som i första steget ställer krav på involvering av rekryterande företag.

  • Vi analyserar rekryteringsbehovet samt vilken profil - både utifrån kompetens och personliga egenskaper - personen behöver ha för att kortsiktigt och långsiktigt kunna göra skillnad och uppnå uppställda mål.
  • Vi letar upp matchande kandidater och förser dem med företagsrelevant information, klargörande av organisationen, företagets förväntningar och vad kandidaten kan förvänta sig av företaget.
  • Vi kvalitetssäkrar valda kandidater.
  • Vi följer regelbundet upp med både organisationen och den nya medarbetaren efter anställning.

Med lång erfarenhet inom brand management, marknadsföring, affärsutveckling, digitala medier inom B2C och B2B har vi både kunskap om rollen samt nätverket att hitta rätt talang.
Ert resultat är viktigt för oss därför har vi ett transparent arbetssätt och vet vikten av att behandla alla, både jobbsökande och företag, med respekt.

  Kontakta oss så berättar vi mer